Groepspraktijk

Namens Plaatselijk Belang is een contactpersoon vertegenwoordigd in de contactgroep Groepspraktijk Huisartsen.

We komen tweemaal per jaar bij elkaar. De groep bestaat uit afgevaardigden van alle PB’s in de gemeente Dalfsen en nog enkele andere verenigingen uit Dalfsen. Verder is er ook altijd een huisarts aanwezig.

We bespreken het wel en wee van de groepspraktijk, wat kan er beter, wat ging er de laatste tijd goed en wat is er veranderd op de praktijk. Ook de huisartsenpost komt altijd wel ter sprake.

Vragen?
Met vragen over de groepspraktijk of huisartsen post kunt u bij mij terecht. Nu zijn we echter geen klachtenbureau, in persoonlijke kwesties tussen u en uw huisarts spelen wij geen rol. Algemene vragen, ideeen en suggesties zijn echter altijd welkom. Gebruik het reactieformulier om ons een bericht te sturen of bel met onderstaand telefoonnummer.

Afgevaardigde namens Plaatselijk Belang Oudleusen, Gerry Soepenberg.
Telefoon: 0529-471320.

Facebook Twitter