Commissies

Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en organisaties in en rond Oudleusen. Elk van deze groepen heeft een contactpersoon die periodiek rapporteert aan Plaatselijk Belang en, wanneer nodig, een beroep doet op het bestuur.

Het gaat hierbij om onder andere de volgende afvaardigingen:

Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen. In de sub afdeling Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid heeft zitting Joop Koller. Het gaat hierbij om zaken waar gehandicapten problemen mee kunnen hebben, zoals trottoirs, ruimte binnen winkels en toegang tot gebouwen. Zij willen graag tijdig bij allerlei (nieuw-/bouw) projecten aan tafel zitten om op voorhand de belangen naar voren te kunnen brengen en zo nodig invloed op de uitvoering te kunnen hebben.

Groepspraktijk huisartsen. Er zijn 2 bijeenkomsten per jaar waar alle PB’s en Welzijn Ouderen vertegenwoordigd zijn. Namens PB Oudleusen is hierbij aanwezig Gerrie Soepenberg. De opzet is vooral gericht op faciliteiten als toegankelijkheid, privacy, telefonische bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en dergelijke. Ook de dokterspost in Zwolle valt hieronder. Hun succes ligt wel in uw handen omdat  zij afhankelijk zijn van punten die u hen aanreikt.

De Wiekelaar. Namens PB heeft Bram Bremmer zitting in het dagelijks bestuur.

De Vechtanjer. Inge Koggel gaat jaarlijks als PB afgevaardigde naar deze commissie.

Stichting Bestuur Evenementen en Sportterrein (BEST). Vanuit het bestuur van PB heeft Patricia Roosma zitting in het bestuur.

Ophalen contributies. Voor zover de contributie niet automatisch afgeschreven mag worden, zorgen Henk Baarslag en Jan Goos voor de inning van deze gelden.

Verjaardagscommissie PB. Jan Linthorst regelt dat er voldoende mensen zijn om de 75 jarigen en 80 jaar en ouder met een bezoekje namens PB te verblijden.

Voorzieningen. Vanuit PB houdt Rita Ekkelenkamp zich hier mee bezig. Het gaat o.a. om regelen tweejaarlijkse schouw met de gemeente.

Natuur en Vrijetijdsbesteding. Greta van Spijker zet zich als PB afgevaardigde hier voor in. Onder deze commissie vallen diverse onderwerpen zoals onderhoud Oude Vechtarm, fietsroute en 2e wandelroute samenstellen.

Fietstocht. Sinds 2016 wordt de fietstocht samengesteld door Jan Linthorst.
Website. Voor het onderhoud en bijhouden van de website kunnen wij volledig leunen op de kennis van Dennis van Oenen en Arnold Scherpenkate.

Klankbordgroep  glasvezel. Hierin neemt Marten van Leussen namens PB Oudleusen deel.

Facebook Twitter